Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen tai­val M‑Files-tie­don­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män ja sitä toi­mit­ta­van Kosilan kans­sa alkoi yri­tyk­sen omis­ta tar­peis­ta.  – Meillä oli tar­ve löy­tää huol­lon doku­men­toin­tiin ja huol­to­keik­ko­jen kir­jaa­mi­seen mobii­lis­ti toi­mi­va jär­jes­tel­mä ja alusta,…