Hilla Groupin pää­tös siir­tää talous­hal­lin­ton­sa tie­dos­to­jen­hal­lin­ta koko­nai­suu­des­saan Kosilan M‑Files-doku­men­tin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään on tehos­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti työn­kul­kua ja tukee osal­taan tii­min työs­ken­te­lyä pape­rit­to­mas­sa toi­mis­tos­sa. – Olimme jo pitkään…