Kosilan pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jussi Juntumaan pol­ku kosi­la­lai­sek­si on hie­man poik­keuk­sel­li­nen ja hänen sydän­tään lähel­lä on tek­nis­ten rat­kai­su­jen käy­tet­tä­vyys. – Koulutukseltani olen jul­kis­hal­lin­non mer­ko­no­mi vuo­si­mal­lia 1995. Varsinainen työ­ura­ni alkoi…